Antikroppstest Coronavirus

Vi kan nu erbjuda antikroppstestning mot coronaviruset (SARS-CoV-2). Blodprovet är samma som sjukvården i regionen använder sig av, och är helt nyutvecklat, men alla tillgängliga data tyder på att det är ett bra och säkert prov.
Dock är det viktigt att veta att provsvaret bara ska ses som en pusselbit, och att svaret måste tolkas utifrån en rad faktorer såsom till exempel: har du haft symptom på Covid-infektion, och i så fall när? Har du träffat någon med misstänkt eller säkerställd infektion, och i så fall när? Har du någon sjukdom eller tar du mediciner som påverkar ditt immunförsvar?
Givet att du förstår detta, och förstår att inget blodprov går att lita på till 100%, är du välkommen till oss för provtagning.

BOKA TID