Rekommendationer vaccination TBE Sörmland

Rekommendationer TBE-vaccination Sörmland (grundvaccination, påfyllnad och doser).

Grundvaccination allmän

Grundvaccination för personer som fyllt 50 år eller oavsett ålder som har medicinering som påverkar immunförsvaret när vaccination mot TBE påbörjas