Rekommendationer vaccination TBE Sörmland

Rekommendationer TBE-vaccination Sörmland (grundvaccination, påfyllnad och doser).

Grundvaccination allmän

TBE GRUNDVACCINATION 3 DOSER

Grundvaccination för personer som fyllt 50 år eller oavsett ålder som har medicinering som påverkar immunförsvaret när vaccination mot TBE påbörjas

TBE GRUNDVACCINATION 4 DOSER